De dood is onlosmakelijk met het leven verbonden. Veel tekens, symbolen en rituelen in oude culturen verwijzen ernaar. Men kent daar gebruiken om de doden offergaven mee te geven teneinde geesten en goden gunstig te stemmen en zo een voorspoedige reis naar het hiernamaals af te dwingen. Dit inspireerde mij tot het maken van een serie offerschalen van zeemleer. Door gebruik van zeemleer moest ik ook denken aan bepaalde rituelen waarbij mensen en dieren werden geofferd. In de godsdienst van de Azteken is er de god Xipe Totec die altijd wordt afgebeeld met de huid van een mensenoffer. In de geschiedenis zijn veel voorbeelden te vinden hoe machthebbers rituelen aanwenden om hun macht te vergroten, meer invloed uit te oefenen en de mensen angst aan te jagen. Ook heden ten dage worden er ten gunste van eigenbelang, machtshonger, ambitie, politieke en economische motieven nog mensen geofferd. De combinatie van zeemleer (huid) en mensenhaar symboliseert het slachtoffer. Men kan bij offeren ook denken aan het afsmeken van bijvoorbeeld regen voor een goede oogst, voorspoedige groei van gewassen en een gelukkig leven. Op Shri Lanka bijvoorbeeld offeren hindoes, boeddhisten, moslims en christenen fruit of bloemen aan hun goden. De aanhangers van deze verschillende religies komen elk jaar in de zomer naar Kataragama om de goden te vragen om veiligheid, gezondheid, regen en het verdrijven van boze geesten. Dit vormde het uitgangspunt voor een andere serie offerschalen, beschilderd in combinatie met andere materialen. (foto: Mictlan II)