Slachtoffer-vluchten-vliegen-vrijheid, een associatie die recentelijk vorm kreeg in series gevleugelde objecten van diverse materialen. (foto: Gevleugeld Object III)